Je hebt een vraag? Hier vind je het lijstje met de meestgestelde vragen.

Je gaat varen? Lees dan in elk geval het antwoord op de eerste vraag. Zo kom je voorbereid aan de start. Of reserveer jij een vaartocht voor anderen? Zorg er dan zeker voor dat alle deelnemers het antwoord op de eerste vraag hebben gelezen.

Welke info moet ik zeker weten als ik ga varen?

- Het standaard vaartraject start in het dorp Korbeek-Dijle en gaat tot aan het kasteel van Arenberg in Heverlee, dat is vlak voor de stad: +/- 7,5 km lang en goed voor ongeveer 1u30 Dijleplezier (gemiddeld). Dit is prachtige natuurbeleving, en toch vlakbij de stad! - indien je een speciale afvaart hebt geboekt, kan het zijn dat jouw start- en eindlocatie anders is. Vergis je niet, overleg goed met jouw Leuven Floats contactpersoon.

- De startplaats van het varen is in de Stationsstraat in Korbeek-Dijle, ter hoogte van de brug over de Dijle. Niet op de oude locatie van Natur-Natur (oude hoeve), maar simpelweg aan de overkant van de straat. Bij aankomst zie je onze groene en rode kano’s op het grasveldje klaarliggen.

- Zorg ervoor dat alle deelnemers sportieve en comfortabele kledij dragen. Geen jeans, leren schoenen e.d.
- Op de startlocaties zijn geen toiletten, we starten in de vrije natuur! Licht alle deelnemers hier op voorhand zeker over in.
- Reservekledij of een handdoek meenemen is een goed idee. Er is steeds een waterkans dat je nat wordt.
- Tijdens het varen nemen onze medewerkers jouw waardevolle spullen (gsm, sleutels, portefeuille etc.) en eventuele reservekledij mee in de wagen naar de plaats van aankomst. We voorzien afsluitbare tonnetjes die je mee kunt nemen op het water, zodat je eventueel iets om te eten of drinken (water is aangewezen op warme dagen) kunt meenemen.
- Het is ten strengste verboden afval achter te laten. Vind je zelf afval op de Dijle, neemt het aub mee in in je vaartuig. Wij en de natuur danken je.

- Leuven Floats organiseert geen vervoer terug naar jouw startocatie. E zijn verschillende opties om op jouw startlocatie te geraken, en om eventueel terug te geraken van de eindplaats naar de startlocatie, indien nodig: zelf auto regelen, bus, trein, fiets, te voet... Heb je hierover vragen of wil je graag tips? Vraag het ons op voorhand, we helpen graag met informatie!

De startplaats van het kanovaren in de Stationsstraat in Korbeek-Dijle is makkelijk te bereiken:
  • fiets: een half uurtje vanuit Leuven-centrum (zie onder i.v.m. fietshuur optie)
  • te voet: ongeveer anderhalf uur vanuit Leuven-centrum
  • auto: kan worden geparkeerd op de graskant aan de startplaats van het kanovaren, Stationsstraat. Wij bevelen echter in de eerste plaats andere transportmiddelen aan, gezien de erg beperkte parkeermogelijkheid
  • trein: het station van Oud-Heverlee (10 minuten vanuit Leuven) ligt op 900m van de startplaats
  • bus: lijn Groenendaal vanuit Leuven, afstappen halte Kosterberg op de Nijvelsebaan, 500m van de startplaats
Na het varen ben je op eindlocatie Arenberg in Heverlee en je moet terug naar Korbeek-Dijle? Dat kan:
  • te voet (+/- 50 min. een mooie wandeling langs bos- en veldwegen)
  • per fiets (+/- 20 min.)     | of MTB: + 8 euro toeslag
- 16,50 euro/fiets voor particulieren (bedrijven prijs op maat afh. v. aantal fietsen) - op te halen aan het kantoor van LL in centrum Leuven (Tiensestraat 5) om te fietsen naar de startplaats in Korbeek-Dijle. Tijdens het varen kunnen de fietsen aan 2,50 euro/fiets naar het eindpunt (kasteel Arenberg Heverlee) worden getransporteerd, vanwaar Leuven centrum dichtbij is (1,5 km) om de fietsen weer in te leveren bij Leuven Leisure in de Tiensestraat 5.
- fietsen kunnen ook worden getransporteerd naar de eindplaats van het varen om terug te keren naar het startpunt en of naar Leuven centrum, vraag naar de transportkost (afhankelijk van het aantal fietsen)
 
  • met je eigen fietsen die wij voor 2,50 euro/fiets kunnen transporteren, terwijl je vaart, van het startpunt naar het eindpunt
  • met je wagen vooraf aan de aankomst geplaatst: chauffeurs van wagens van de eigen groep die vóór het varen aan het kasteel zijn gezet, kunnen de chauffeurs van de andere wagens naar Korbeek-Dijle brengen zodat vervolgens iedereen kan worden opgepikt aan Arenberg.
  • niet nodig, we gaan met openbaar vervoer (bus, trein beide mogelijk) naar Korbeek-Dijle

Tot floats!
Leuven Floats Team

Moet ik mij inschrijven voor een Leuven Floats activiteit?

Ja, voor onze wekelijks geprogrammeerde floats vragen wij je deelname vooraf te melden via e-mail omdat het aantal plaatsen beperkt is.

Een floats activiteit op maat enkel voor jouw groep boek je best minstens 2 weken op voorhand, maar ook bij last-minute aanvragen bekijken we de mogelijkheden met veel plezier.

Wat zijn de algemene voorwaarden van Leuven Floats?

ALGEMENE VOORWAARDEN LEUVEN FLOATS

1. INSCHRIJVING EN BETALING

Een inschrijving gebeurt door de bevestiging via e-mail en of het invullen van het inschrijfformulier. Op deze manier komt tussen de klant en Leuven Floats de overeenkomst voor deelname aan het programma tot stand. Zelfs wanneer de betaling nog niet heeft plaatsgevonden, bestaat op deze manier tussen de klant en Leuven Floats een overeenkomst voor de organisatie van de betreffende aangevraagde activiteit(en).

2. VERKOOPPRIJZEN

Leuven Floats deelt de prijs van de aangevraagde activiteit(en) mee aan de klant vóór de uitvoering van het programma.
Tenzij anders vermeld of anders overeengekomen, gelden de verkoopprijzen exclusief BTW.
De prijzen bevatten uitsluitend de diensten en de voorzieningen die via het e-mailverkeer en of in het reservatieformulier overeengekomen zijn. Indien geen aanpassingen overeengekomen zijn, bevatten de prijzen uitsluitend wat er op de leuvenfloats.leuvenleisure.com aangegeven staat.

Leuven Floats behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen aan te passen bij ernstige en of bij late (minder dan een week voor de uitvoering) wijzigingen van het programma vanwege de klant.
Indien de klant het afgesproken startuur de dag zelf niet respecteert en met ten minste een kwartier overschrijdt, behoudt Leuven Floats zich het recht voor de klant vertragingskosten aan te rekenen of de activiteit zelfs volledig te annuleren. Dit om de vlotte bediening van de andere klanten niet in het gedrang te laten komen.

3. DEELNEMERTAL EN BETALING

Het is de verantwoordelijkheid van de klant ten minste één week voor de uitvoering van het programma het precieze en onveranderlijke deelnemersaantal mee te delen aan Leuven Floats. Indien de klant een factuur vraagt, stelt Leuven Floats op basis van deze van de klant verkregen informatie over het deelnemersaantal, de definitieve factuur op en verzendt deze voor of na de uitvoering van het programma naar de klant ter betaling.
Leuven Floats stelt geen creditnota's op; het is de verantwoordelijkheid van de klant één week voor aanvang van het programma de correctie informatie m.b.t. het deelnemertal mee te delen. Een creditnota wordt enkel opgesteld indien Leuven Floats een duidelijk aanwijsbare vergissing of fout heeft gemaakt m.b.t. de inhoud van de factuur.
Indien de klant geen factuur vraagt, stelt Leuven Floats op basis van deze van de klant verkregen informatie over het deelnemersaantal het te betalen bedrag vast en vraagt onmiddellijke betaling per overschrijving.

Wanneer de klant het precieze deelnemersaantal om welke reden dan ook niet kan geven één week voor de uitvoering van het programma, vraagt Leuven Floats de onmiddellijke betaling van een voorschot waarvan zij zelf de hoogte bepaalt. Leuven Floats stelt een voorschotfactuur op vraag op. Een voorschot via onmiddelijke betaling wordt afgetrokken van het restbedrag dat per eenvoudige overschrijving wordt betaald.

Wanneer de klant geen factuur vraagt, moet de betaling in ieder geval door Leuven Floats ontvangen zijn voor de aanvang van de uitvoering van de activiteit of bij aankomst op de startlocatie.
Facturen zijn steeds betaalbaar aan het adres van Leuven Floats (op de factuur genoemd Dijle Floats, zie onderaan deze voorwaarden), ten laatste 15 dagen na factuurdatum. Niet betaling van het saldo kan ontbinding van de overeenkomst met zich meebrengen. Bij gebrek aan betaling van de factuur of bij onvolledige betaling is van rechtswege, zonder ingebrekestelling en enkel door het verstrijken van de termijn, een nalatigheidintrest van 10% per jaar op het factuurbedrag vanaf de datum van de factuur, en een onherleidbare schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 euro verschuldigd.
Is na 15 dagen de factuur niet voldaan, dan wordt een administratieve kost aangerekend.
De inschrijver die nog andere deelnemers inschrijft, is samen met hen hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van hun verplichtingen tegenover Leuven Floats.

4. ANNULERING / WIJZIGING DOOR KLANT

De klant die de overeenkomst annuleert, zal Leuven Floats hiervoor vergoeden. De verschuldigde annulatiekosten worden als volgt begroot:
* tot 30 dagen voor aanvang van activiteit: 25% vd prijs vh programma
* tot 15 dagen voor aanvang activiteit: 50% vd prijs vh programma
* tot 7 dagen voor aanvang activiteit: 75% vd prijs vh programma
* minder dan 7 dagen voor aanvang activiteit: 100% = de volledige prijs vh programma
Reeds betaalde voorschotten en volledige factuurbedragen blijven in ieder geval steeds in het bezit van Leuven Floats. De betaalde voorschotten worden in voorkomend geval in mindering gebracht op de annulatiekosten. Ook bij omzetting kan geen creditering van het reeds betaalde bedrag gebeuren.

Leuven Floats behoudt zich het recht voor de overeengekomen prijzen aan te passen bij ernstige en of bij late (minder dan een week voor de uitvoering) wijzigingen van het programma vanwege de klant.

Het correcte aantal deelnemers aan een activiteit moet één week voor aanvang van deze activiteit worden doorgegeven aan Leuven Floats. Wanneer de klant het precieze deelnemersaantal om welke reden dan ook niet kan geven één week voor de uitvoering van het programma, vraagt Leuven Floats de onmiddellijke betaling van een voorschot waarvan zij zelf de hoogte bepaalt. Leuven Floats stelt geen voorschotfactuur op; het betaalde voorschot wordt in mindering gebracht op de eindfactuur of afgetrokken van het restbedrag dat per eenvoudige overschrijving wordt betaald.
Minder dan een week voor de uitvoering van het programma ligt het vooraf afgesproken deelnemertal vast. Leuven Floats stelt geen creditnota's op noch doet terugbetalingen die betrekking hebben op deelnemersaantallen die op minder dan een week voor aanvang van uitvoering van het programma kleiner worden. Hierop bestaan slechts twee uitzonderingen: met een doktersbriefje dat de zieke toestand van een deelnemer bewijst en of met een ander duidelijk bewijs van overmacht kan Leuven Floats beslissen een terugbetaling te doen en of een creditnota op te maken. Dit kan slechts één maal: een verlaging van het deelnemertal dient in één keer samen met de bewijsstukken te worden doorgegeven aan Leuven Floats.
Iedere last-minute verhoging van het aantal deelnemers brengt uiteraard wel een prijsverhoging mee. De klant wordt door Leuven Floats geïnformeerd of de extra aangemelde deelnemers al dan niet kunnen worden bediend.

Indien de klant het afgesproken startuur de dag zelf niet respecteert en met ten minste een kwartier overschrijdt, behoudt Leuven Floats zich het recht voor de klant vertragingskosten aan te rekenen (1,50 euro per 15 minuten) of de activiteit zelfs volledig te annuleren. Dit omdat hierdoor de vlotte bediening van andere groepen in het gedrang kan komen.

Door de klant gevraagde wijzigingen aan een programma worden aanvaard door Leuven Floats indien mogelijk en mits betaling van de kosten en/of van de eventuele prijsaanpassing.

In geval van een klimatologische overmachtsituatie zoals een natuurramp of een geheel overdadig extreme weersomstandigheid (bijvoorbeeld donder en bliksem, extreem grote hagelbollen), kan de klant ervoor kiezen de activiteit in overleg met Leuven Floats te verplaatsen naar latere datum. Eénzijdig de beslissing tot annuleren nemen, kan de klant niet. Terugbetaling eisen, kan de klant nooit. Bij iedere andere klimatologische omstandigheid (dus ook regenweer) gaat de activiteit gewoon door en kan deze niet worden verplaatst naar latere datum noch geannuleerd noch terugbetaald. De klant kan zich tegen slecht weer indekken door vooraf in overeenkomst met Leuven Floats  een alternatief slecht-weer-programma te hebben uitgewerkt dat last-minute kan worden toegepast.
De klant kan wel een annulatieverzekering nemen, zie punt 6.

5. ANNULERING / WIJZIGING DOOR LEUVEN FLOATS

Indien het afgesproken startuur de dag zelf niet gerespecteerd wordt, behoudt Leuven Floats zich het recht voor de activiteit inhoudelijk te wijzigen of volledig te annulleren.

Leuven Floats behoudt zich het recht voor deelnemers die alcohol hebben gedronken en of onder invloed van verdovende middelen zijn en zich naar het oordeel van een medewerker van Leuven Floats niet gedragen, te weigeren te bedienen en dit zonder terugbetaling of schadevergoeding.

Annulering: In geval van een klimatologische overmachtsituatie zoals een natuurramp of een geheel overdadig extreme weersomstandigheid (bijvoorbeeld donder en bliksem, extreem grote hagelbollen), kan de klant ervoor kiezen de activiteit in overleg met Leuven Floats te verplaatsen naar latere datum. Eénzijdig de beslissing tot annuleren nemen, kan de klant niet. Terugbetaling eisen, kan de klant nooit. Bij iedere andere klimatologische omstandigheid (dus ook regenweer of sneeuwval) gaat de activiteit gewoon door en kan deze niet worden verplaatst naar latere datum noch geannuleerd noch terugbetaald. De klant kan zich tegen slecht weer indekken door vooraf in overeenkomst met Leuven Floats een alternatief slecht-weer-programma te hebben uitgewerkt dat last-minute kan worden toegepast.
​De klant kan wel een annulatieverzekering nemen, zie punt 6.

Leuven Floats behoudt zich het recht voor een activiteit te annuleren of inhoudelijk te wijzigen indien hiervoor gegronde redenen bestaan. Naast weersomstandigheden kan het ook om andere situaties gaan zoals hoge waterstanden, stakingen, contractbreuken door onze leveranciers, sluiting van sluizen door VMM etc.. De klant kan Leuven Floats niet aansprakelijk stellen voor zulke onvoorziene wijzigingen en ook geen schadevergoeding eisen.

Wijziging: Indien tijdens een activiteit een onvoorziene programmawijziging dient te gebeuren, zal onze betrokken begeleider of projectleider een goed alternatief zoeken in overleg met de deelnemers. Zijn of haar beslissing is steeds bindend en onherroepelijk. De klant kan ons niet aansprakelijk stellen voor onvoorziene wijzigingen en ook geen schadevergoeding eisen voor zover het programma minstens voor meer dan de helft wordt uitgevoerd volgens de inschrijvingsbepalingen. Indien meer dan de helft van een activiteit zou wegvallen gelden de hierboven staande voorwaarden van annulering.

Uitzonderlijke weersomstandigheden kunnen een programmawijziging teweegbrengen.

6. ANNULATIEVERZEKERING

Omdat we in de openlucht werken en de weergoden nog steeds hun eigen zin doen, bieden wij een annulatieverzekering aan, die soelaas kan bieden.
Deze annulatieverzekering geeft je recht op:
• Volledige terugbetaling van de deelname prijs per deelnemer die annuleert tot twee dagen voor de datum van de reservatie.
• 80% refund van de deelname prijs per deelnemer die annuleert tot één dag voor de datum van de reservatie.
• 65% refund van de deelname prijs per deelnemer die annuleert tot vier uur voor de aanvang van de gereserveerde activiteit.
• 50% refund van de deelname prijs per deelnemer die annuleert op het aanvangsmoment van de gereserveerde activiteit zelf.

Deze annulatieverzekering kost:
• Bij activiteitsprijs tussen 10 en 20 euro p.p.: 2 euro p.p. excl. btw.
• Bij activiteitsprijs tussen 20,05 en 30 euro p.p. 3 euro p.p. excl. btw.
• Bij activiteitsprijs tussen 30,05 en 40 euro p.p. 4 euro p.p. excl. btw.
• Bij activiteitsprijs vanaf 40,05 euro p.p.: 4,80 euro p.p. excl. btw.

7. VERZEKERINGEN

Leuven Floats is in haar activiteiten verzekerd inzake haar burgerlijke aansprakelijkheid tegenover deelnemers en derden.
Leuven Floats is in haar activiteiten niet verzekerd tegen ongevallen waarbij deelnemers en derden betrokken zijn. Het is de eigen familiale of andere zelf afgesloten verzekering die deelnemers en derden bij ongevallen beschermt. Leuven Floats kan niet verantwoordelijk worden gesteld bij gebeurlijke ongevallen. De klant heeft wel de mogelijkheid om tijdens de duur van een activiteit bij Leuven Floats een bijkomende ongevallenverzekering af te sluiten.
Het personeel van uw bedrijf is normaliter verzekerd door de gewone bedrijfsverzekering: te checken met uw verzekeringsagent.

8. BEGELEIDING

De programma's van Leuven Floats worden zorgvuldig uitgekiend en minutieus voorbereid. Onze begeleiders zijn specialisten in hun domein en betrouwbare kenners van de locaties van onze activiteiten. Al wie deelneemt wordt verondersteld zich te schikken naar de richtlijnen van deze begeleiders. Bij ernstige overtreding van belangrijke met de groep gemaakte afspraken, kan iemand worden uitgesloten, zonder aanspraak op schadevergoeding. Deelnemers verbinden zich ertoe de eventuele schade te dragen, veroorzaakt door het door hen niet naleven van instructies van onze begeleiders of de vigerende regelgeving op de betrokken waterloop of natuurdomeinen.

9. CONDITIE EN GEZONDHEID

Onze programma's werden ontworpen voor iedereen met een avontuurlijke spirit en een goede basisconditie.
Wanneer, tijdens een activiteit, zou blijken dat iemand absoluut niet over de vereiste conditie beschikt om de activiteit te ondernemen of verder te zetten, kan de begeleider de activiteit voor de betrokkene onderbreken, dit in belang van zijn/haar gezondheid. Indien voldoende begeleiders aanwezig zijn, kan een van hen zich ertoe verbinden de deelnemer die de activiteit staakt terug te brengen naar de plaats van vertrek. De kosten die hieruit zouden voortvloeien zijn voor rekening van de deelnemer.

Louter door zijn/haar deelname bevestigt de deelnemer dat hij/zij kan zwemmen. Een volwassen deelnemer die voor een kind of voor een andere volwassen deelnemer die niet kan zwemmen, bepaalt dat deze samen met de groep het water op gaat, doet dat uit eigen verantwoordelijkheid.

10. GEBRUIK/HUUR VAN SPORTMATERIAAL

Behoudens uitzonderingen, is het ingezet sportmateriaal eigendom van Leuven Floats. Wij behouden ons dan ook het recht voor om beschadigingen in rekening te brengen. De kosten voortvloeiende uit de schade die gebeurlijk veroorzaakt wordt door een deelnemer, bij het niet correct opvolgen van de instructies van de begeleider(s), of bij het niet handelen als een goede huisvader voor het materiaal, zijn steeds ten laste van de betrokken deelnemer. Onder álle omstandigheden anders dan deze waarbij de fout van de begeleider kan worden bewezen, is bij verlies van materiaal of beschadiging van materiaal de gebruiker verantwoordelijk en moet deze bereid zijn de kosten te vergoeden.
Deze kosten zijn als volgt:

In geval van verlies van of schade aan materiaal:
Peddel: 35 euro
Zwemvest: 49 euro
Gezonken kano niet aan oever vastgebonden: 1050 euro
Achtergelaten kano (onderweg): 1200 euro
Achtergelaten SUP (onderweg): 900 euro
Achtergelaten of gezonken kajak: 900 euro
Kapot gestoken/geramde/gesneden band: 35 euro
Gebroken blaaspijp: 25 euro
Gebroken lasergun: 75 euro
Kickbike: 205 euro
MTB: 1200 euro
Verloren Vikingkledij: 45 euro

Dit is de handelswaarde, hierbij komt nog 21% BTW. De klant kan zich steeds vooraf indekken door het afsluiten van een gepaste verzekering bij zijn verzekeringsagent.

Huur van sportmateriaal zonder begeleiding:
Indien sportmateriaal door ons wordt verhuurd zonder onze begeleiding, vragen wij een geldelijke garantie bij afhaling. De garantiesom wordt door Leuven Floats aangesproken in geval van beschadiging of verlies. Bij volledig verlies wordt de handelswaarde van het sportmateriaal aangerekend +21% BTW als vermeld. De klant kan zich steeds indekken door het afsluiten van een gepaste verzekering bij zijn verzekeringsagent.

11. KLACHTEN

Ondanks al onze zorgen is het toch mogelijk dat u als klant een gerechtvaardigde klacht meent te hebben. Deze klacht dient, voor zover mogelijk, ter plaatse te worden ingediend bij de betrokken begeleider. Als dit niet mogelijk is, of de klacht niet bevredigend wordt opgelost, moet deze ten laatste binnen één week na terugkeer schriftelijk en aangetekend, met de nodige motiveringen, worden ingediend bij Leuven Floats.

Voor alle geschillen zijn alleen de rechtbanken te Leuven bevoegd en is enkel de Belgische wetgeving van toepassing. In geval bovenvermelde voorwaarden verschillend zijn van de voorwaarden van de inschrijver, zullen zij de overhand hebben op die van de inschrijver.

12. FOTO’S

Leuven Floats behoudt zich het recht de foto’s gemaakt door medewerkers tijdens de activiteit, te publiceren op de facebookpagina van Leuven Floats.
Leuven Floats behoudt zich ook het recht deze foto’s te gebruiken bij het maken van promotie in sociale media, websites, folders etc..
Indien een deelnemer niet wenst dat zijn foto gepubliceerd wordt, stuurt deze ten laatste drie uur na de activiteit een mail naar sander@leuvenleisure.com met titel: “Vraag tot niet-publicatie foto”. In de mail wordt vermeld over welke activiteit het gaat en over welke deelnemer.
Indien foto’s al gepubliceerd zijn op Facebook, kan de deelnemer steeds vragen om deze binnen de drie dagen te verwijderen.
Leuven Floats zal nooit vernederende foto’s plaatsen of publiceren (een omgekantelde boot is niet vernederend).
Leuven Floats is steeds bereid tot aanlevering van de foto’s naar de deelnemers en tot het verwijderen van foto’s die deelnemers tonen die niet wensen in beeld te komen.

13. SPECIALE LASERTAG VERHUUR VOORWAARDEN

De gehuurde lasertagset word steeds gebruikt onder toezicht van minimaal 2 personen van +16 jaar.
De Lasertag materialen mogen niet afgewassen worden.
Bij regenweer verhuis je naar binnen om te gamen (motregen is geen probleem op niet open terrein).
Je betaalt waarborg bij afhaling, gelijk aan 2x de huurprijs. Deze krijg je terug bij inlevering.
Wapens zijn gecontroleerd voor afhaling.
Wapens worden gecontroleerd bij terugbrengen.
Wapens die valschade hebben, kunnen volledig in rekening worden gebracht.
Er mag niet met de wapens geslagen worden.
Per dag te laat inleveren, wordt een volledige dag verhuur aangerekend

​14. VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE AANBIEDER

​Alle programma's van Leuven Floats worden aangeboden door, en integraal uitgevoerd door Dijle Floats, onderneming van Dhr. Sander Machiels. Leuven Leisure is niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen of ongeregeldheden. Bij een eventuele klacht is Leuven Leisure wel bereid te mediëren tussen partijen.

Hoe raak ik na de afvaart terug bij mijn auto aan de start?

Er zijn verschillende manieren om naar de startlocatie (Stationsstraat in Korbeek-Dijle) van een afvaart te gaan, of na een afvaart (eindlocatie varen Arenbergkasteel in Heverlee) terug te keren naar de startlocatie. Gezien de zeer beperkte parkeermogelijkheden aan de startplaats van het varen, raden wij het af met de wagen naar de start te gaan. Hier onder vind je alle opties in het kort beschreven:

a) te voet (+/- 50 min.)

b) per fiets (+/- 20 min.)     | of MTB: + 8 euro toeslag
- 16,50 euro/fiets voor particulieren (bedrijven prijs op maat afh. v. aantal fietsen) - op te halen aan het kantoor van LL in centrum Leuven (Tiensestraat 5) om te fietsen naar de startplaats in Korbeek-Dijle. Tijdens het varen kunnen de fietsen aan 2,50 euro/fiets naar het eindpunt (kasteel Arenberg Heverlee) worden getransporteerd, vanwaar Leuven centrum dichtbij is (1,5 km) om de fietsen weer in te leveren bij Leuven Leisure in de Tiensestraat 5.
- fietsen kunnen ook worden getransporteerd naar de eindplaats van het varen om terug te keren naar het startpunt en of naar Leuven centrum, vraag naar de transportkost (afhankelijk van het aantal fietsen)

c) met je eigen fietsen die wij voor 2,50 euro/fiets kunnen transporteren, terwijl je vaart, van het startpunt naar het eindpunt

d) met je wagen vooraf aan de aankomst geplaatst (minst goede optie)

e) niet nodig, we gaan met openbaar vervoer (bus, trein beide mogelijk) naar Korbeek-Dijle

Waar starten en eindigen Leuven Floats activiteiten?

Startplaatsen Leuven Floats activiteiten:

Dijle Afvaarten: Stationsstraat in Korbeek-Dijle (brug over de Dijle) - of Celestijnenlaan in Heverlee (brug over de Dijle aan kasteel Arenberg) bij de verkorte vaartochten

Zie onder voor de uitgebreide uitleg hoe je op deze plaatsen komt, met verschillende transportmiddelen, alsook over de eindlocaties.

---------------------------------------------

De meeste Leuven Floats kano- en kajaktochten starten in 3060 Korbeek-Dijle ter hoogte van de brug over de Dijle in de Stationsstraat. Niet op de oude locatie van Natur-Natur (oude hoeve), maar simpelweg aan de overkant van de straat. Je zal onze groene en rode kano’s hier zien klaarliggen. 

Met de bus

Kom je met de bus, dan is dit met lijnbus 395 (groenendael/hoeilaert/overijse) en dan stap je af aan halte “De beek” of aan halte “kosterberg” in Korbeek-dijle.
- Halte “De beek”: Je steekt de straat over en wandelt een 70m richting Leuven, tot je op je rechterkant een wandel-/fietspad tegenkomt, dat tussen “LV Michiels” en “NV Moeys” wegloopt van de hoofdbaan. Sla dit pad in en volg tot op het einde. Na 700m ben je aan de startplaats.
- Halte “Kosterberg”: Je steekt de straat schuin links over. Na twintig à dertig meter kom je aan een smal wandelpad, dat wegloopt van de hoofdbaan, volg dit pad via het trapje naar beneden. Dit pad komt uit op de straat Kosterberg, die je verder naar beneden afwandelt. Vervolgens kom je in de dorpsstraat bij de kerk. Je slaat de straat naast de kerk in en volgt deze tot aan de brug. Op de rechterkant voor de brug, vind u de startplaats.

Je kunt ook met de trein komen (station Oud-Heverlee), of met de fiets of te voet, een mooie wandeling! Met de wagen kan ook, al is er niet veel parkeergelegenheid.

 

Is er sanitair of omkleedruimte?

Neen, er zijn géén wc's en géén kleedkamers op de startlocatie in Korkeek-Dijle. We starten in de vrije natuur. Hou hier op voorhand zeker rekening mee en meld dit aan alle deelnemers.

In het weekend zijn er bij de aankomst aan het kasteel van Arenberg ook geen toiletten toegankelijk. In de week is er wel de mogelijkheid om vlakbij naar openbare toiletten te gaan. Douchen en omkleden kan in het sportcomplex van de universiteit: in het Gymnasium of in gebouw De Nayer. Tickets zijn verkrijgbaar aan de automaat in de inkomhal van deze gebouwen en kosten 2 euro p.p..

Is er een minimumleeftijd om mee te mogen varen?

Als je kind kan zwemmen, mag het steeds onder begeleiding van een volwassene afvaren per kano.

Vanaf 10 jaar mogen kinderen alleen in een kano varen, zolang er per 8 kinderen 1 volwassen begeleider mee het water opgaat.
Vanaf 12 jaar mogen kinderen alleen varen in een kano, zolang er per 12 kinderen 1 volwassen begeleider mee het water opgaat.
Jongeren vanaf 14 jaar mogen volledig zelfstandig kanovaren.
Bij groepen onder 14 jaar moet er ook steeds een volwassene de groep sluiten/achteraan varen.

Vanaf 9 jaar zijn kinderen capabel om onder begeleiding van een Leuven Floats medewerker hun eigen vlot te sjorren.
Vanaf 10 jaar mogen kinderen alleen met een vlot varen, zolang er per 9 kinderen 1 volwassen begeleider mee het water opgaat.
Vanaf 12 jaar mogen kinderen alleen met een vlot varen, zolang er per 15 kinderen 1 volwassen begeleider mee het water opgaat.
Jongeren vanaf 14 jaar mogen volledig zelfstandig vlotvaren.

Begeleiding door volwassenen bij vertrek en aankomst is handig en steeds aangewezen. 

Indien je zelf als volwassene het water niet mee op wilt of kunt, of indien je niet met voldoende volwassenen bent om een grote groep jonge kinderen te begeleiden, dan kan je op voorhand één of meer begeleiders van ons vragen mee te varen. Het tarief per begeleider bedraagt 95 euro.

Wat met een Leuven Floats activiteit bij slecht weer?

Zoals in onze algemene voorwaarden (zie onder de 'FAQ' bij 'Praktisch' in het menu bovenaan) vermeld, bestaat bij extreem slecht weer (zeer zware regenval, storm, hagel, bliksem... ) de mogelijkheid om je activiteit kostenloos te verzetten naar een latere datum.

Bij af en toe een bui, normale regen of motregen, gaan alle Leuven Floats activiteiten gewoon door. Als ook in de algemene voorwaarden vermeld, kun je als klant niet eenzijdig de beslissing nemen niet op te dagen en je betaalde bedrag nadien terug te vragen: wij hebben namelijk alle voorbereidingen getroffen en we wachten jou op, regen of geen regen.

Indien je een annulatieverzekering hebt genomen, dan gelden de voorwaarden van de annulatieverzekering. Zie ook in de algemene voorwaarden.

Wat bij hoogwaterstand?

Vanaf een bepaald debiet mag er niet meer worden gevaren op De Dijle, tot het terug zakt. Dit omdat er voor vaarders bij hoog water gevaarlijke situaties kunnen ontstaan rond de sluizen op de route.

Indien deze situatie zich voordoet, brengen wij je onmiddelijk op de hoogte (gemiddeld 2 dagen op 365). Hoewel dit voor ons een overmachtsituatie is, kan je jouw activiteit toch kosteloos naar een andere dag verzetten. Kijk voor meer uitleg onder de 'FAQ' bij 'Praktisch', in de algemene voorwaarden.

Is het Dijlewater proper?

De hele tocht tot het kasteel van Arenberg (hier begint het stadsgebied) vindt plaats in beschermd natuurgebied. Ja, de Dijle is hier zeer proper! Het visbestand neemt jaar na jaar toe en de waterkwaliteit wordt voortdurend gecontroleerd. Je zult misschien bruin slib zien onderweg, maar dit is geen vervuiling. Puur natuur en volkomen normaal. Kom je toch eens een stukje drijvend afval tegen (een plastic fles, een bal of wat anders), neem het dan zeker mee in je vaartuig en geef het bij aankomst aan de begeleider van Leuven Floats. Wij en de natuur danken je.

Vaar je tot in de binnenstad, dan zie je vanuit uit een huis tegen het water wel eens wat in de Dijle vallen. Maak je echter geen zorgen: onze rivier is al eeuwenlang niet meer zo proper geweest!

Kan ik onderweg bevers zien?

Castor Fiber - de Europese bever - is al een tijdje terug in de streek na weggeweest. Bevers zijn schemer- en nachtdieren, overdag houden ze zich veelal schuil en zul je ze wellicht niet zien. Toch zitten er weldegelijk beverfamilies op het traject, onderweg zie je omgeknaagde bomen en kun je hun burchten en damconstructies zien.

http://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20130606_00613643

Wat als ik geen antwoord vind op mijn vraag?

Dan neem je contact met ons op. We helpen je graag voort!

hello@leuvenleisure.com