Personen met een functiebeperking

Leuven Walks zijn toegankelijk voor rolstoelgebruikers of personen met een fysieke functiebeperking. Contacteer ons voor een rondleiding op maat van uw groep: we passen het traject waar nodig met plezier aan op basis van uw advies! We zijn ervaren in het gidsen van deelnemers met een fysieke of mentale beperking. Hier vervolmaken we de beleving door in te zetten op verrassende zintuiglijke beleving langsheen het parcours. De spelwandeling De Verraderlijke Wandeling kan ook voor dove of slechthorende deelnemers, in gebarentaal.