Leuven is een Stad

In België, lappendeken van steden, is Leuven een klinkende naam. Ontstaan als een Romeinse nederzetting wordt de plaats in de vroege middeleeuwen voor het eerst vermeld als Lovon of LovonniumDit dorp met lemen huizen groeide uit tot een grote en machtige stad. Zelfs tot de belangrijkste van het Hertogdom Brabant, dat zich uitstrekte van het huidige Zuid-Nederland tot zuidelijk België. Indien op het einde van de middeleeuwen enkele dingen anders waren gelopen, had Leuven trouwens best de hoofdstad van België kunnen worden - en was Brussel haar kleine zusje geweest. Maar de geschiedenis besliste er anders over.    

Die geschiedenis is woelig en zelfs dramatisch geweest, maar heeft bovenal getoond dat deze stad zich niet klein laat krijgen. Leuven is een fiere dame, stevig op haar voeten, borst vooruit. Werp een blik op het mooiste stadhuis ter wereld en je begrijpt dat Leuvenaars al in de 15de eeuw een fier volkje waren. Heeft dit bouwsel ook maar ergens een gelijke in gotische schoonheid?

Vandaag is Leuven tóch nog hoofdstad: van de Belgische provincie Vlaams-Brabant. Je zou haar terecht kunnen typeren als een stad vol tegenstellingen: Leuven leeft van haar contrasten, letterlijk. De stad is net zo oud als levendig: hier bewegen de jeugdige bewoners zich tussen eeuwenoude gebouwen. Leuven is tegelijk frivool en ernstig: hier bestaat 's werelds oudste katholieke universiteit in de bierhoofdstad van de wereld. Deze stad is even behoudsgezind als ongebreideld creatief: terwijl de universiteit naar wetenschappelijke doorbraken zoekt, zetten de Leuvenaars hun geliefde tradities verder; terwijl de stad zichzelf heruitvindt met grote vernieuwingsprojecten, leven oude volkscafés voort. 

Tijdens je bezoek mag je de vele architecturale hoogstandjes en het Unesco Werelderfgoed beslist niet missen. Het Groot Begijnhof (er is ook een Klein) is het grootste van Vlaanderen, er zijn de universiteitscolleges van de befaamde Naamsestraat, de Kruidtuin, de vele kerken en abdijcomplexen, de Oude Markt, het Arenbergkasteel, de laatste rustplaats van de Vlaamse Grootste Belg... Wie er nog aan twijfelt: Leuven is meer dan haar prachtige stadhuis.

Leuven is een Universiteit

In 1425 zette paus Martinus V zijn krabbel op de oprichtingsakte van een universiteit te Leuven. Sindsdien huist hier de meest gerenommeerde en grootste universiteit van de Lage Landen. Ze is ook de oudste - nog bestaande - katholieke universiteit van de wereld.

Na zes eeuwen samenleven zijn de Leuvense universiteit en de stad zo verweven geraakt dat het soms lijkt alsof je op één grote studentencampus rondloopt. Leuven is een onvervalste studentenstad, zozeer stad als universiteit. De grens tussen beiden is nog nauwelijks te trekken: ze lopen letterlijk in elkaar over. De KU Leuven is actief in vele van de meest imposante gebouwen, maar ook ontelbare woningen die als studentenkoten dienst doen en zelfs kerken en parken hebben met de universiteit te maken. De stedelijke Kruidtuin is de oudste botanische tuin van België. Ze werd in 1738 opgericht voor de studie van geneeskrachtige planten door toekomstige dokters.

Al eeuwen onderhouden de universiteit en de stad een unieke wissel- en samenwerking. Je kan gerust stellen dat de universiteit de motor is die de stad doet draaien. Vele Leuvenaars zijn aan de universiteit tewerkgesteld of halen hun inkomsten uit de aanwezigheid van de studenten en professoren. Met bijna 20.000 personeelsleden is de KU Leuven zelfs één van de grootste werkgevers van België. En ondertussen zijn er al meer dan 40.000 studenten ingeschreven, terwijl er slechts 30.000 Leuvenaars in de binnenstad wonen. Je begrijpt dat Leuven een jeugdige stad is.

Klein en onopvallend vormt Leuven door haar universiteit het middelpunt van de wereld. Immers, de oerknaltheorie en de moderne wereldkaart hebben hier hun oorsprong. Alle gekheid op een stokje: deze stad wordt wel eens intellectueel en elitair genoemd, haar inwoners wel eens verdoken arrogant. Wat vaststaat: de universiteit heeft hier altijd knappe koppen bijeengebracht. De namen van de oude geleerden zijn dikwijls nog het bekendst, maar ook vandaag loopt het hier vol topwetenschappers. Hun baanbrekende onderzoeken tonen zich onder meer in de vele spin-offs, hooginnovatieve bedrijven die uit de schoot van de universiteit worden geboren.

Met zo'n universiteit kan je hier altijd wel iets leren. Wist je bijvoorbeeld dat de KU Leuven met 1.400 soorten de grootste collectie bananensoorten ter wereld heeft? Of dat ze meer bieren brouwt dan eender welke Belgische brouwer?

Leuven is een Park

‘Eeuwenoud, springlevend', de marketingslogan van Leuven. Geweldig gevonden, want op een zonnige lentedag snap je het helemaal: hier hangt een serieus jong sfeertje tussen serieus oude gebouwen. Hier lopen 50.000 hogeschool- en universiteitsstudenten rond, dat is één student voor elke twee bewoners van Leuven. Het houdt de stad eeuwig jong. Vandaag leeft ze zelfs meer dan ooit. Ga eens kijken naar een match van OHL, de Leuvense voetbalploeg, en je begrijpt wat we bedoelen.

De Vlaamse kunst van gezelligheid is nergens zo sterk als in Leuven. Hier zijn meer cafés en restaurants per inwoner en bezoeker dan waar ook in Vlaanderen en België. Geen plaats in de wereld is zo doordrongen van een rijke biertraditie en cafécultuur. Leuven is niet alleen de bierhoofdstad van België, met haar Langste Toog en met Stella Artois de facto van de wereld. Ja, studeren in deze stad is zo een hele uitdaging. Maar is Leuven wel een stad? Daar is discussie over. Menige achttieners die hier ieder jaar in september uit Vlaamse dorpen neerstrijken, voelen zich dan wel naar de grote stad gekatapulteerd, de Leuvenaar voelt zich in zijn ‘dorp Leuven’. Leuven is een Belgisch dorp en een wereldse stad. Hier wonen, werken en studeren alle nationaliteiten van de wereld. Je proeft hier de wereldkeuken, maar evengoed toont het bekendste streekproduct dat deze stad werelds is. De pils van de Leuvenaars is over de hele wereld te vinden.

Leuven ademt een sfeer die velen moeilijk loslaat. Leuvenaars verhuizen wel eens naar Antwerpen, New York of Shanghai, maar uiteindelijk mist de Leuvenaar zijn lieflijke stad, waar hij ook gaat. Vele studenten blijven hier “plakken” (wonen), bezoekers blijven langer dan voorzien. Deze stad is goed om in te leven en heerlijk om te bezoeken.

Welkom in Leuven: één groot gezellig café, een restaurant met een oneindige menukaart, een enorme studentencampus, een brouwerij, een stad, een universiteit en een heerlijk groen park: alles tegelijk en door elkaar.

>>>

Zoals vele steden, is Leuven ontstaan aan een drukke waterweg. In lang vervlogen tijden werd volop handel gedreven via de Dijle. Met haar zeven zijarmen stroomt ze overal in en door de stad. Leuven zou Leuven niet zijn zonder de Dijle. Denk maar aan de Dijlemolens en het Groot Begijnhof, gelegen tussen de verschillende armen van de Dijle, wat een kalme, heerlijk relaxe sfeer creeërt in grote delen van de stad. De destijds drukke activiteit op de Dijle is nog goed zichtbaar op op verschillende plaatsen. Denk maar aan de bogen van de stadswallen in het Handbooghof, waar de boten de stad binnenvoeren, of aan de rijkdom van de architectuur van het gotische stadhuis of de lakenhal. Alle stenen (en dat waren er veel) kwamen via het water.

De Dijle is ondertussen geen handelsweg meer voor boten, maar ze is sinds enkele jaren wel geopend voor recreatief gebruik. Hier komt Leuven Floats in verhaal! Leuven is een prachtige historische rivierstad, vol met verborgen plekjes. Die kun je met Leuven Floats nu ook vanuit een ander perspectief bekijken.

Stroomopwaarts van Leuven meandert de Dijle door de velden en natuurgebied in het heuvelland ten westen van Leuven: het Zuid-Dijleland.

De Dijle
Sinds een aantal jaar neemt het visbestand, samen met de waterkwaliteit op de Dijle terug sterk toe. Bij de laatste metingen werden er reeds 21 verschillende vissoorten geteld!

Doode Bemde
Onze afvaarten starten aan de Doode Bemde. Dit natuurgebied is met zijn 9 km wandelpaden het best toegankelijke van Vlaams-Brabant. Het is ook veruit het belangrijkste en meest waardevolle natuurgebied in dit deel van de Dijlevallei. ‘Dode beemden’ betekent zoveel als 'onbruikbare graslanden'. Het gebied mag dan voor de landbouw te vochtig en van weinig nut geweest zijn, landschappelijk en qua natuurwaarden is het rijk en uniek gebleven.

Natuurlijk overstromingsgebied
De Dijle mag hier sinds kort weer overstromen en sedimenten afzetten zoals in een ver verleden. Het is de enige plek in Vlaanderen waar de loop van de rivier volledig vrij gelaten wordt. Overal elders worden oevers verstevigd om te vermijden dat de rivier zich ieder jaar licht zou verplaatsen. Net als in vroegere tijden ontstaat er hier dus een drassig natuurgebied met een grote verscheidenheid aan fauna en flora.

Watervogels
De Doode Bemde en de Dijlevallei boven Leuven bij uitstek zijn ideale broedgebieden voor watervogels. De watervogels zijn hier dan ook talrijk aanwezig. Een vogelkijktocht loont zeker de moeite in deze streek. Zilverreigers, Canadese ganzen, Nijlganzen, zwanen, aalscholvers, tientallen soorten eenden, buizerds, ijsvogels en vele andere kom je op, rond en naast de Dijle tegen.